woman Alethia Burnia TALLOTT‏‎, daughter of William TALLOTT and Mary Elizabeth DARKE‏.
Born ‎1862 Morpeth, NSW, Australia‎
TALLOTT, Alethia Burnia

Different spellings of first name, Alethia, Lethia, Letitia.

Married ‎1884 Moree, NSW, Australia to:

man Alfred Thomas PITMAN‏‎
Born ‎9 Feb 1856 Warkworth, NSW, Australia‎

Children:

1.
man William Alfred Thomas PITMAN‏‎
Born ‎1892 Whalan Hmsd, NSW, Australia‎
2.
man Hilton James PITMAN‏‎
Born ‎16 sep 1896 Moree, NSW, Australia‎
3.
man Bertie Eugene PITMAN‏‎
Born ‎29 Dec 1899 Moree, NSW, Australia‎